Contrast sensitivity

eye3

CONTRAST SENSITIVITY  είναι το τεστ αξιολόγησης της ικανότητας που έχει κάποιος να διακρίνει αντικείμενα μειωμένου χρωματικού τόνου και μεγέθους σε σταθερό φόντο( background).

 

Η ικανότητα αυτή μειώνεται με την ηλικία ή μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα κάποιων παθήσεων όπως του καταρράκτη και του γλαυκώματος.  

 

Επίσης μπορεί να είναι μια προσωρινή διαταραχή ύστερα από κάποια διαθλαστική επέμβαση ( lasik-prk)

 

Ασθενείς με μειωμένο contrast sensitivity ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη βραδινή οδήγηση ,όπως αδυναμία να διακρίνουν ανθρώπους στο σκοτάδι ή να μην μπορούν να διακρίνουν λεπτομέρειες στην καθημερινότητά τους ακόμη και την ημέρα.

 

 

 

 

 

Facebook timeline