Μελέτη γλαυκώματος

eye4

Μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση),καμπύλη πιέσεως, παχυμετρία κερατοειδούς, έλεγχος γωνίας, βυθοσκόπηση, οπτικά πεδία, οπτική τομογραφία συνοχής (OCT).

Facebook timeline