Μελέτη γλαυκώματος

eye4

Μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση), παχυμετρία κερατοειδούς, βυθοσκόπηση, οπτικά πεδία, laser τομογραφία και τομογραφία κεφαλής οπτικού νεύρου με OCT, καμπύλη πιέσεως.

Facebook timeline