Οπτικά πεδία

eye5

Η εξέταση της οπτικής περιμετρίας ( οπτικά πεδία) είναι αναμφισβήτητα η πιο διαδεδομένη εξέταση της λειτουργικότητας του οπτικού νεύρου.

Η εξέταση περιλαμβάνει την αναγνώριση φωτεινών ερεθισμάτων ποικίλου μεγέθους και έντασης τα οποία προβάλλονται από ένα διαγνωστικό σύστημα.

Η μελέτη των οπτικών πεδίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος καθώς επίσης και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων.

 

 

 

 

 

Facebook timeline