ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Βασική οφθαλμολογική εξέταση

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλαστικός έλεγχος (γυαλιά οράσεως), έλεγχος χρωματικής αντίληψης, τονομέτρηση, βιομικροσκόπηση, βυθοσκόπηση, κερατομετρία, βασικός ορθοπτικός έλεγχος.


Διαθλαστική μέτρηση

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλασιμετρία, διαθλαστικός έλεγχος με και χωρίς κυκλοπληγία (μέτρηση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας), κερατομετρία, Orbscan II, παχυμετρία κερατοειδούς, βιομετρία.


Contrast sensitivity

To Contrast sensitivity είναι η οπτική δυνατότητα που έχει κάποιος να δει αντικείμενα που δεν μπορούν να περιγραφούν σαφώς ή που δεν ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο (background) τους. Για παράδειγμα η δυνατότητα να δει κάποιος μια σκιά γκρίζου σε ένα άσπρο υπόβαθρο ή να δει το λευκό σε ένα ανοικτό γκρι υπόβαθρο μειώνεται με την ηλικία.


Μελέτη γλαυκώματος

Μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση), παχυμετρία κερατοειδούς, βυθοσκόπηση, οπτικά πεδία, laser τομογραφία και τοπογραφία κεφαλής οπτικού νεύρου με OCT, καμπύλη πιέσεως.


Οπτικά πεδία

Έλεγχος της κατάστασης των οπτικών νεύρων με την καταγραφή του εύρους του οπτικού πεδίου του κάθε οφθαλμού, για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων.


Μελέτη καταρράκτη

Έλεγχος οπτικής οξύτητας, διαθλαστικός έλεγχος, μυδρίαση, βιομικροσκόπηση, κερατομετρία και τοπογραφία κερατοειδούς, βιομετρία.


Βυθοσκόπηση

Έλεγχος βυθού με άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο και τρικατοπτρική ύαλο του GOLDMANN.


Ορθοπτική μελέτη

Έλεγχος του στραβισμού και της διπλωπίας.


Φωτογράφηση

Πρόσθιου ημιμόριου-βυθού.


Εξέταση για την εφαρμογή φακών επαφής

Κερατομετρία και/ή τοπογραφία κερατοειδούς, έλεγχος δακρυικής στιβάδας, μέτρηση παραγωγής δακρύων.